Predmet javne nabavke broj 1/2017 su dobra u oblasti energetike