Јавна набавка добара – семе ратарских култура за потребе Средње стручне школе у 2017. години