Јавна набавка добара – семе ратарских култура за потребе Средње стручне школе у 2017. години

Такмичење фризера WEDDING HAIR DAYS
19. фебруара 2017.
Промоција Високе техничке школе струковних студија из Зрењанина
23. фебруара 2017.

Јавна набавка добара – семе ратарских култура за потребе Средње стручне школе у 2017. години