Javna nabavka dobara – seme ratarskih kultura za potrebe Srednje stručne škole u 2017. godini

Takmičenje frizera WEDDING HAIR DAYS
19. februara 2017.
Promocija Visoke tehničke škole strukovnih studija iz Zrenjanina
23. februara 2017.

Javna nabavka dobara – seme ratarskih kultura za potrebe Srednje stručne škole u 2017. godini