Javna nabavka: nabavka dobara – goriva za potrebe Srednje stručne škole u 2017. godini