Јавна набавка – Предмет јавне набавке број 1/2018 су добра у области енергетике