Javna nabavka – Predmet javne nabavke broj 1/2018 su dobra u oblasti energetike