Обавештење о одржавању акредитованог семинара за стручно усавршавање наставника

Годишња Скупштина Српског географског друштва и географски семинар „Туризам и географија“
24. фебруара 2018.
Учешће на Сајму земљорадничког задругарства
24. марта 2018.

Обавештење о одржавању акредитованог семинара за стручно усавршавање наставника

У суботу, 10.03.2018. године са почеком у 09.00 часова у згради Средње стручне школе у Црвенки одржаће се АКРЕДИТОВАНИ СЕМИНАР за стурчно усавршавање наставника.

Примена интерактивних дигиталних уџбеника у настави (8 бодова).