Јавна набавка: набавка добара – горива за потребе Средње стручне школе у 2018. години

4.Међународна научна конференција Geobalcanica
16. маја 2018.
Једнодневни излет у Темишвар
29. јуна 2018.

Јавна набавка: набавка добара – горива за потребе Средње стручне школе у 2018. години