Јавна набавка: набавка добара – горива за потребе Средње стручне школе у 2018. години

4.Међународна научна конференција Geobalcanica
16. maja 2018.
Једнодневни излет у Темишвар
29. juna 2018.

Јавна набавка: набавка добара – горива за потребе Средње стручне школе у 2018. години