Јавна набавка: набавка добара – горива за потребе Средње стручне школе у 2018. години