Јавна набавка добара – електичне енергије за потпуно снабдевање (ОПН: 0931000)

Златна медаља награда Новосадског сајма за оцену квалитета средњих школа Србије
7. марта 2019.
Извештај са Сајма у Зрењанину
22. марта 2019.

Јавна набавка добара – електичне енергије за потпуно снабдевање (ОПН: 0931000)