Јавна набавка добара – електичне енергије за потпуно снабдевање (ОПН: 0931000)