Javna nabavka dobara – elektične energije za potpuno snabdevanje (OPN: 0931000)