Zlatna medalja nagrada Novosadskog sajma za ocenu kvaliteta srednjih škola Srbije

Savindan
28. januara 2019.
Javna nabavka dobara – elektične energije za potpuno snabdevanje (OPN: 0931000)
14. marta 2019.

Zlatna medalja nagrada Novosadskog sajma za ocenu kvaliteta srednjih škola Srbije

Danas, 07.03.2019. godine u 13.00 čaova u Kongresnoj sali Master centra na Sajmu u Novom Sadu direktoru Srednje stručne škole u Crvenki Aleksandru Nastiću uručena je velika zlatna medalja, nagrada Novosadskog sajma za ocenu kvaliteta srednjih škola Srbije.