Mape uma kao inovativno sredstvo za usvajanje predstava, pojmova i zakonitosti prilikom usvajanja geografskih sadržaja

Učešće Srednje stručne škole iz Crvenke na 4. Konferenciji o mladim poljoprivrednicima
11. maja 2019.
Dan otvorenih vrata
17. maja 2019.

Mape uma kao inovativno sredstvo za usvajanje predstava, pojmova i zakonitosti prilikom usvajanja geografskih sadržaja

Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu je u subotu, 11. maja 2019. godine bio domaćin akreditovanog seminara stalnog stručnog usavršavanja nastavnika pod nazivom „Mape uma kao inovativno sredstvo za usvajanje predstava, pojmova i zakonitosti prilikom usvajanja geografskih sadržaja“ (kompetencija K2, prioritetna oblast P3, broj programa u karalogu 810).

Učesnicima seminara je pozdravnu reč uputila prof. dr Anđelija Ivkov Džigurski – redovni profesor i šef Katedre za društvenu geografiju Departmana za geografiju, turizam i hotelijerstvo Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu.

Teme seminara:

  1. Geografske predstave, pojmovi i zakonitosti (predavač prof. dr Ljubica Ivanović Bibić)
  2. Pojam, način i izrade Mapa uma u nastavi geografije (predavač prof. dr Anđelija Ivkov Džigurski)
  3. Primena Mapa uma prilikom obrade fizičko-geografskih sadržaja (predavač prof. dr Ljubica Ivanović Bibić)
  4. Primena Mapa uma prilikom obrade društveno-geografskih sadržaja (predavač prof. dr Smiljana Đukičin Vučković)
  5. Primena Mapa uma prilikom obrade regionalno-geografskih sadržaja (predavač prof. dr Jelena Milanković Jovanov)
  6. Izrada Mapa uma uz pomoć računara, način izrade i praktična primena na individualnoj temi (predavač prof. dr Anđelija Ivkov-Džigurski).

Nakon evaluacije, diskusije i završne reči, svi učesnici su na poklon dobili monografiju:

  1. Đukičin Vučković S, (2018): Prostorni razvoj Kolubarske oblasti i društveno-geografske promene. Prirodno-atematički fakultet, Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo, Novi Sad.

Od ukupno 17 polaznika, seminaru je prisustvovalo dvoje nastavnika geografije sa teritorije opštine Kula (Dušanka Popović iz Osnovne škole „Isa Bajić“ i Milan Lalić iz Srednje stručne škole Crvenka).

Milan Lalić