Učešće Srednje stručne škole iz Crvenke na 4. Konferenciji o mladim poljoprivrednicima

Izveštaj sa Sajma u Zrenjaninu
22. marta 2019.
Mape uma kao inovativno sredstvo za usvajanje predstava, pojmova i zakonitosti prilikom usvajanja geografskih sadržaja
11. maja 2019.

Učešće Srednje stručne škole iz Crvenke na 4. Konferenciji o mladim poljoprivrednicima

U subotu 11. maja 2019. Godine Srpsko udruženje mladih poljoprivrednika ( SUMP ) organizovalo je 4. Konferenciju o mladim poljoprivrednicima pod nazivom ”Mladi poljoprivrednici u Srbiji i EU ” koja je održana u sali Privredne komore Vojvodine. Konferencija je tematski bila skoncentrisana na iskustva mladih poljoprivrednika iz Srbije i evropskih zemalja, odnos državnih institucija prema mladim poljoprivrednicima u Srbiji, a razgovaralo se i o dodatnim načinima unapređenja saradnje mladih poljoprivrednika iz Srbije i zemalja EU.

Gosti su bili mladi poljoprivrednici iz Poljske, Češke, Mađarske, Hrvatske i Holandije, kao i predstavnici Ministarstva poljoprivrede i Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu. Delegacija učenika i profesora Srednje stručne škole iz Crvenke imala je status specijalnog gosta Konferencije, što praktično znači usko povezivanje sa SUMP – om i aktivnu saradnju u narednom periodu.

Nakon izlaganja i diskusije, učenici su imali priliku da obiđu i postavku ovogodišnjeg Poljoprivrednog sajma.