Јавна набавка – набавка горива за потребе Средње стручне школе у 2020. години