Јавна набавка добара – гориво за потребе Средње стручне школе у 2020. години (ОПН: 09100000)