Јавна набавка добара – гориво за потребе Средње стручне школе у 2020. години (ОПН: 09100000)

II Фестивалу науке
28. februara 2020.
Наша школа је награђена ВЕЛИКОМ ЗЛАТНОМ МЕДАЉОМ
6. marta 2020.

Јавна набавка добара – гориво за потребе Средње стручне школе у 2020. години (ОПН: 09100000)