Obaveštenje o zaključenom ugovoru o javnoj nabavi IT sa projektorom