Nastavno osoblje

Nastavnici 

Badža Stevan – fizičko vaspitanje
Banatski Gordana – psihologija
Barzut Mirjana – nastava stručnih predmeta – prehrambena struka
Beronja Dragan – anatomija
Božić Slobodan – fizika
Vujaković Milan – fizičko vaspitanje
Globarević Siniša – nastava stručnih predmeta – hortikultura
Karovski Ružica – nastava stručnih predmeta – prehrambena struka
Kažić Gabriela – nastava stručnih predmeta – hortikultura
Kostić Milan – informatika
Lučić Branko – matematika
Maksimović Ana – preduzetništvo
Marković Nataša – praktična nastava – frizeri
Milisavljević Snežana – fizičko vaspitanje
Milutinović Radmila – biologija
Mirić Slavica – srpski jezik i književnost
Nađ Jasminka – hemija
Nikolić Rajko – praktična nastava – frizeri
Oparnica Milovan – nastava stručnih predmeta – poljoprivreda
Pavkov Ivana – istorija
Popović Goran – hemija
Proroković Snežana – praktična nastava – frizeri
Radonjić Milijana – engleski jezik
Radović Igor – likovna umetnost
Romić Svetlana – praktična nastava – frizeri
Sabo Marija – sociologija
Tadić Vesna – srpski jezik i književnost
Tošić Tatjana – verska nastava
Ćato Mira – nastava stručnih predmeta – prehrambena struka
Cupać Sava – filozofija, građansko vaspitanje
Čapko Biserka – srpski jezik i književnost
Šveljo Božana – praktična nastava – prehrambena struka
Šušilović Jovana – geografija