Барзут Мирјана – настава стручних предмета – прехрамбена струка
Ћато Мира – настава стручних предмета – прехрамбена струка
Жарковић Ива – настава стручних предмета – прехрамбена струка
Швељо Божана – практична настава – прехрамбена струка
Опарница Милован – настава стручних предмета – пољопривреда
Глобаревић Синиша – настава стручних предмета – хортикултура
Александра Цупаћ – практична настава – фризери
Николић Рајко – практична настава – фризери
Корбелић Михаљ – физика
Чапко Бисерка – српски језик и књижевност
Радоњић Милијана – енглески језик
Костић Милан – информатика
Лучић Бранко – математика
Поповић Горан – хемија
Милисављевић Снежана – физичко васпитање
Баџа Стеван – физичко васпитање
Томашевић Биљана – историја
Шушиловић Јована – географија