Наставно особље

Наставници 

Баџа Стеван – физичко васпитање
Банатски Гордана – психологија
Барзут Мирјана – настава стручних предмета – прехрамбена струка
Бероња Драган – анатомија
Божић Слободан – физика
Вујаковић Милан – физичко васпитање
Глобаревић Синиша – настава стручних предмета – хортикултура
Каровски Ружица – настава стручних предмета – прехрамбена струка
Кажић Габриела – настава стручних предмета – хортикултура
Костић Милан – информатика
Лучић Бранко – математика
Максимовић Ана – предузетништво
Марковић Наташа – практична настава – фризери
Милисављевић Снежана – физичко васпитање
Милутиновић Радмила – биологија
Мирић Славица – српски језик и књижевност
Нађ Јасминка – хемија
Николић Рајко – практична настава – фризери
Опарница Милован – настава стручних предмета – пољопривреда
Павков Ивана – историја
Поповић Горан – хемија
Пророковић Снежана – практична настава – фризери
Радоњић Милијана – енглески језик
Радовић Игор – ликовна уметност
Ромић Светлана – практична настава – фризери
Сабо Марија – социологија
Тадић Весна – српски језик и књижевност
Тошић Татјана – верска настава
Ћато Мира – настава стручних предмета – прехрамбена струка
Цупаћ Сава – филозофија, грађанско васпитање
Чапко Бисерка – српски језик и књижевност
Швељо Божана – практична настава – прехрамбена струка
Шушиловић Јована – географија