Škola nekad i sad

Istorijat škole

Postoje pisana dokumenta koja svedoče da je 1923. godine postojala srednja škola u Crvenki. Radi u kontinuitetu sve ove godine. Ima bogatu tradiciju. Menjala je nazive, područja rada i obrazovne profile.

Uprava Zanatlijske škole Crvenka osnovala je srednju školu kao Zanatsko-trgovačku školu sa odeljenjima na srpskom i nemačkom jeziku. Kao takva trajala je do 1936. godine, a od 1936. do 1943. godine kao Stručno produžna škola u Crvenki. Učenici su se obučavali za sledeća zanimanja: obućar, mlinar, mašinbravar, krojač, zidar, stolar, bačvar, trgovac, krznar, kolar, pekar, električar, gostioničar, berberin, moler, korpar, staklar, konobar.

Ministarstvo za industriju FNRJ, odsek za stručnu nastavu, 1944. godine formira.

Zanatsku školu u materijalnom magacinu Fabrike šećera u Crvenki. Škola radi do 1946. godine i u njoj su se izučavali sledeći zanati: strugar, elektrotehničar, livac, mašinbravar.

Škola u mestu počinje ponovo sa radom 1946. godine pod nazivom Stručna škola za učenike u industriji i zanatstvu, sa velikim brojem zanata (mehaničari, električari, strugari, kovači, stolari, pekari, frizeri, krojači, mašinbravari, trgovački pomoćnici, kolari, limari, vajari, livci, zidari, trgovci, bravari).

Godine 1951. škola menja naziv u Zanatska škola u kojoj se izučavaju sledeći zanati: kolar, kovač, mašinbravar, strugar, livac, kazandžija, trgovac, pekar, glodač.

Naredne, 1952. godine dobija naziv Škola učenika u privredi i kao takva traje do 1977. godine. U ovom periodu u školi su se izučavali sledeći zanati: pekar, moler, berber, mašinbravar, strugar, električar, automehaničar, krojač, obućar.

Paralelno sa Zanatskom školom odnosno Školom učenika u privredi  formira se i Škola za opšte obrazovanje radnika, pripremno odeljenje koje je pripremalo učenike za polaganje u srednjoj ekonomskoj školi u Bečeju i traje do 1961. godine, a zatim i Školski centar za obrazovanje KV i VK radnika metalske, elektro i poljoprivredne struke od 1961. do 1970. godine, zanimanja: bravar, električar, automehaničar, precizni mehaničar, elektrovarilac, strugar, livac, vodoinstalater, moler, tesar, i zidar. Formira se i odeljenje poljoprivredne struke: stočar.

Zajednička srednja škola počinje sa radom 1975. i obavlja delatnost do 1988. godine. Godine 1977. otvara se istureno odeljenje Školskog centra iz Vrbasa i traje do 1981. godine, sa zanimanjima: tehnologija šećera i tehnologija alkohola, a 1979. godine otvara se istureno odeljenje Građevinskog školskog centra “Nikola Tesla” iz Apatina za zanimanje građevinski tehničar i traje do 1985. godine.

Godine 1988. formira se srednja škola Poljoprivredno-prehrambene struke koja uvođenjem novih područja rada i obrazovnih profila tokom godina rada menja ime i 1997. godine dobija ime Poljoprivredna škola, a 1999. Poljoprivredno-mašinska škola.

Školske 2008/2009. godine škola otvara novo područje rada ličnih usluga i u okviru njega dva obrazovna profila ženski frizer i pedikir manikir. U području rada poljoprivreda, proizvodnja i prerada hrane otvoren je novi obrazovni profil tehničar hortikulture. Škola menja naziv u Srednja stručna škola i obrazuje učenike u tri područja rada.

 

Škola danas

skola_251016Crvenčani su iz sredstava mesnog samodoprinosa za period od 1980-1985. godine izgradili školsku zgradu u kojoj škola i danas obavlja delatnost. Smeštena je u užem centru Crvenke, preko puta pravoslavnog hrama “Sveti Sava”, na magistralnom putu Kula-Sombor, u ulici Maršala Tita. U opremanju školske zgrade učestvovali su Mesna zajednica, Samoupravna interesna zajednica za obrazovanje Kula i privreda Crvenke. Nastava u savremenoj zgradi počinje sa radom 15.01.1985. godine.

Školska zgrada sa dvorištem zauzima prostor od 6000 m2. Poseduje kabinete sa pripremnim prostorijama za rad nastavnika,  dobro opremljenu hemijsku laboratoriju, uređenu biblioteku, đačke radionice za praktičnu nastavu (pekarska, mašinska,  frizerska i pedikirsko-manikirska). Zgrada škole je okružena zelenilom i cvećem. U dvorištu škole se nalaze teren za rukomet, odbojku i basket. U neposrednoj blizini škole nalazi se sportska hala “Slobodan Čile Mišković” u kojoj škola organizuje časove nastave fizičkog vaspitanja.

Sastavni deo školskog dvorišta su i voćnjak, staklenik, plastenik, radionica i garaža za poljoprivredne mašine i prodajni objekat za prodaju proizvoda đačke pekarske radionice.

Voćnjak, staklenik i plastenik su pod savremenim sistemom navodnjavanja.

U školi rade stručni nastavnici, iskusni u pedagoškoj praksi, opredeljeni da sa ljubavlju rade i sarađuju sa učenicima.

Škola se ponosi saradnjom sa privrednim organizacijama i sportskim društvima.

Privredne organizacije Crvenke svesne potrebe ulaganja u svoje buduće kadrove podržavaju rad škole na različite načine, kroz izvođenje praktične nastave u svojim pogonima i kroz obezbeđenje materijala za potrebe škole. Izuzetno dobru saradnju škola ostvaruje sa SD “Crvenka”, posebno sa Rukometnim klubom.

Najstarija srednja škola na teritoriji opštine Kula, postoji punih 90 godina, Srednja stručna škola Crvenka nastavlja svoju misiju nastojeći da bude verna dugoj tradiciji i spremna za izazove budućeg vremena.

Prateći razvoj obrazovnog sistema u našoj zemlji razvijamo sopstvenu posebnost zahvaljujući posvećenosti nastavnika i učenika škole. Spremni smo da odgovorno uzmemo učešće u unapređenju obrazovnog sistema, u domenu svojih kompetencija i mogućnosti, zahvaljujući pre svega: kadrovskim kapacitetima,  kontinuitetu u opremanju  školskog prostora  (u skladu sa materijalnim, humanom i profesionalnom odnosu prema delatnosti kojom se bavimo, konstruktivnom uključivanju naše škole u reformske procese, aktivnim, podršci i saradnji Školskog odbora, učešću Saveta roditelja u profilisanju svih aspekata školskog života, uključivanju učenika u procese planiranja, organizovanja, realizacije i evaluacije mogućnostima), uključivanjem nastavnika, učenika, roditelja, partnera i saradnika škole školskih projekata.