Srednja stručna škola Crvenka

Adresa: Maršala Tita 107, 25220 Crvenka
Telefoni: Direktor: 025/731-123
Stručna služba: 025/733-599
Računovodstvo: 025/733-811
Fax: Sekretar: 025/732-045
E-mail: srednjaskolacrvenka@gmail.com