Руководилац секције: 

професор Иванишевић Љиљана

Реализатори секције:

професор руководилац и ученици I, II, III, IV године прехрамбене струке образовног профила прехрамбени техничар

Чланови секције ( школска година 2016 / 2017 ):

Радовановић Милица I-1,2, Саболчки Кристина I-1,2, Миљанић Ратка II-2, Салаг Ивана II-2, Митровић Исидора II-2, Такач Милица II-2, Тримовски Анђела II-2, Зорић Драгана III-2, Алексић Јована III-2, Милојковић Александар III-2, Јокић Мирјана IV-2, Сенић Љубица IV-2, Пеле Јовaна IV-2, Костић Нина IV-2, Шевић Сања IV-2, Перуничић Жељана IV-2, Дамјановић Милош IV-2, Ђуричић Весо IV-2, Варга Нина IV-2.

Циљеви и задаци секције:

 –  развијање свести ученика о значају правилне исхране и креирању здравих животних навика

–  добијање нових сазнања о саставу хране, органској храни, генетски модификованој храни, адитивима, болестима изазваним неправилном исхраном и другим актуелним темама које су везане за исхарну
–  едукација ученика и запослених у школи о примени принципа правилне исхране
–  обележавање Светског дана хране (16.10.)
–  хуманитарне акције
–  учешће у манифестацијама школе
–  праћење нових достигнућа у науци
–  припремање здраве хране
–  израда паноа, фигура од хране…
–  посета фабрика прехрамбене индустрије, приватних произвођача хране
–  сарадња са удружењима – “Удружење здрава храна” у Кули
–  сарадња са основном школом “Вук Караџић “ Црвенка
–  сарадња са вртићем “ Шећерко “ Црвенка
–  сарадња са Домом пензионера у Кули