Vlasuljarska sekcija

Nadogradnja kose

Dodatke i perike treba negovati kao i prirodnu kosu. Iako se vlasuljarski proizvodi izrađuju industrijski, potražnja za njima je velika. Osnovni materijal za njihovu izradu je kosa. Pri ruci je svakom frizeru. Iz malo znanja i strpljenja može se pretvoriti u prilično dobar izvor zarade.

NASTAVNI PREDMET: Praktična nastava s tehnologijom rada Naziv oblika obrazovno-vaspitnog rada: sekcija Razred i odelenja: III—2 Planirani godišnji broj časova: 38 Korišćena literatura: Hajrudin Pekarić- Frizer, kozmetičar, vlasuljar GODIŠNjI GLOBALNI PLAN RADA NASTAVNIKA Nastavni predmet: Praktična nastava sa tehnologijom rada Nastavnik: Romić Svetlana Sekcija: Vlasuljarstvo Razred: III-2

 

Redni br.nast.teme Nastavna tema-oblast Br.časova po temi Br.časova za obradu Ostali tipovi časa
1. Vlasuljarstvo 7 4 3
2. Sirovine za izradu vlasuljarskih proizvoda 6 4 2
3. Upletanje kose tresiranjem 6 4 2
4. Održavanje sintetičkih i prirodnih dodataka 6 4 2
5. Perike 7 4 2
6. Tapiranje, šišanje, nega, pranje i sušenje perike 6 4 2

 

mesec Red.br.sadržaja rada Sadržaj rada aktivnosti Br.časova Napomena
IX 1. 1. Istorija vlasuljarstva 7
2. Značaj vlasuljarstva za frizere
3. Opis vlasuljarskih proizvoda
4. Opis vlasuljarskih proizvoda
5. Ponavljanje i utvrđivanje
6. Ponavljanje i utvrđivanje
7. Ponavljanje i utvrđivanje
X 2. 1. Upotreba prirodnih i veštačkih vlakana 6.
2. Biljna vlakna
3. Životinjska vlakna
4. Ljudska kosa
5. Podela ljudske kose na grupe
6. Ponavljanje i utvrđivanje
XI 3. 1. Načini upleta kose 6
2. Primena najjednostavnijih upleta
3. Praktičan rad
4. Praktičan rad
5. Praktičan rad
6. Praktičan rad
II 4. 1. Primena najjednostavnijih upleta 6
2. Primena najjednostavnijih upleta
3. Primena najjednostavnijih upleta
4. Primena najjednostavnijih upleta
5. Održavanje sintetičkih i prirodnih dodataka
6. Održavanje sintetičkih i prirodnih dodataka
III 5. 1. Pojam perike 7
2. Nameštanje i obrada perika
3. Nameštanje i obrada perika
4. Nameštanje i obrada perika
5. Šišanje, nega i pranje perika
6. Šišanje, nega i pranje perika
7. Šišanje, nega i pranje perika
IV 6. 1. Češljanje perike 6
2. Češljanje perike
3. Tapiranje i lakiranje perike
4. Tapiranje i lakiranje perike
5. Sušenje perike
6. Sušenje perike

Učenici na časovima vlasuljarske sekcije ovladavaju osnovnim pojmovima  o vlasuljarstvu kao i povezanost sa frizerskom strukom. Razvijaju kreativnost i svest o potrebi i značenju stalnog profesionalnog usavršavanja.  Buđenje smisla za uviđanje bitnih detalja.