Надоградња косе

Додатке и перике треба неговати као и природну косу. Иако се власуљарски производи израђују индустријски, потражња за њима је велика. Основни материјал за њихову израду је коса. При руци је сваком фризеру. Из мало знања и стрпљења може се претворити у прилично добар извор зараде.

НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ: Практична настава с технологијом рада Назив облика образовно-васпитног рада: секција Разред и оделења: III—2 Планирани годишњи број часова: 38 Коришћена литература: Хајрудин Пекарић- Фризер, козметичар, власуљар ГОДИШЊИ ГЛОБАЛНИ ПЛАН РАДА НАСТАВНИКА Наставни предмет: Практична настава са технологијом рада Наставник: Ромић Светлана Секција: Власуљарство Разред: III-2

 

Редни бр.наст.теме Наставна тема-област Бр.часова по теми Бр.часова за обраду Остали типови часа
1. Власуљарство 7 4 3
2. Сировине за израду власуљарских производа 6 4 2
3. Уплетање косе тресирањем 6 4 2
4. Одржавање синтетичких и природних додатака 6 4 2
5. Перике 7 4 2
6. Тапирање, шишање, нега, прање и сушење перике 6 4 2

 

месец Ред.бр.садржаја рада Садржај рада активности Бр.часова Напомена
IX 1. 1. Историја власуљарства 7
2. Значај власуљарства за фризере
3. Опис власуљарских производа
4. Опис власуљарских производа
5. Понављање и утврђивање
6. Понављање и утврђивање
7. Понављање и утврђивање
X 2. 1. Употреба природних и вештачких влакана 6.
2. Биљна влакна
3. Животињска влакна
4. Људска коса
5. Подела људске косе на групе
6. Понављање и утврђивање
XI 3. 1. Начини уплета косе 6
2. Примена најједноставнијих уплета
3. Практичан рад
4. Практичан рад
5. Практичан рад
6. Практичан рад
II 4. 1. Примена најједноставнијих уплета 6
2. Примена најједноставнијих уплета
3. Примена најједноставнијих уплета
4. Примена најједноставнијих уплета
5. Одржавање синтетичких и природних додатака
6. Одржавање синтетичких и природних додатака
III 5. 1. Појам перике 7
2. Намештање и обрада перика
3. Намештање и обрада перика
4. Намештање и обрада перика
5. Шишање, нега и прање перика
6. Шишање, нега и прање перика
7. Шишање, нега и прање перика
IV 6. 1. Чешљање перике 6
2. Чешљање перике
3. Тапирање и лакирање перике
4. Тапирање и лакирање перике
5. Сушење перике
6. Сушење перике

Ученици на часовима власуљарске секције овладавају основним појмовима  о власуљарству као и повезаност са фризерском струком. Развијају креативност и свест о потреби и значењу сталног професионалног усавршавања.  Буђење смисла за увиђање битних детаља.