Трајање образовања четири године.

Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране Област: Производња и прерада хране Образовни профил: Прехрамбени техничар Трајање образовања: четири године ДОБРО ДОШЛИ У СВЕТ ХРАНЕ! Изабери право занимање! Буди прехрамбени техничар!

Определи се и постани стручњак који ће:

 • планирати и организовати рад у погону прехрамбене производње (уљаре, винарије, млекаре, пиваре…)
 • радити на припреми воде, сировина и помоћних сировина у прехрамбеној и биотехнолошкој производњи
 • радити на производњи прехрамбених производа
 • радити у погонским лабораторијама на контроли квалитета чоколаде, млека, џема и мармеладе, хлеба и пекарских производа, сладоледа, сухомеснатих производа
 • водити и попуњавати прописану документацију у прехрамбеној и биотехнолошкој производњи
 • ефикасно радити у тиму и групним ситуацијама
 • континуирано учити и напредовати у каријери
 • поседовати свест о значају производње здраве хране
 • примењивати сигурносне и здравствене мере у процесу рада
 • примењивати мере заштите на раду
 • чувати здравље и околину при прехрамбеној и биотехнолошкој производњи
 • користити информатичке технологије у раду

Радити после завршетка школе! Где?

 • у прехрамбеној индустрији ( фабрике кондиторских производа, воде, млекаре, пиваре, винарије, пекаре…)
 • у лабораторијама за контролу квалитета хране

Наставити даље школовање! Где?

 • Технолошки факултет
 • Пољопривредни факултет
 • Природно –математички факултет
 • остали факултети и више школе

Чим располажемо? Стручни наставници, адекватан простор (прехрамбнеи кабинет, лабораторије) и опрема, рад у преподневној смени, ђачка пекарска радионица… И још нешто веома битно! Овај образовни профил је прошао кроз програм реформе средњег стручног образовања, што значи да су планови и програми иновирани у складу са најсавременијим достигнућима науке.

 

ПРЕДМЕТИ РАЗРЕД
ОБАВЕЗНИ ОПШТЕОБРАЗОВНИ ПРЕДМЕТИ I II III IV
1. Српски језик и књижевност
2. Страни језик
3. Физичко васпитање
4. Математика
5. Рачунарство и информатика
6. Историја
7. Екологија и заштита животне средине
8. Географија
9. Социологија са правима грађана
ОБАВЕЗНИ СТРУЧНИ

ПРЕДМЕТИ

10. Исхрана људи
11. Технике рада у лабораторији
12. Физика
13. Хемија
14. Аналитичка хемија
15. Основи прехрамбене технологије
16. Технологија воде
17. Технолошке операције
18. Ензимологија
19. Физичка хемија
20. Микробиологија
21. Изборна технологија 1
22. Изборна технологија 2
23. Изборна технологија 3
24. Кварење и конзервисање
25. Изборна технологија 4
26. Изборна технологија 5
27. Изборна технологија 6
28. Изборна технологија 7
29. Изборна технологија 8
30. Контрола квалитета у прехрамбеној

индустрији

31. Предузетништво
ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ
1. Грађанско васпитање / Верска настава
2. Изборни предмети према програму

образовног профила

 

 

 

Листа изборних предмета према програму образовног профила
Рб Листа изборних предмета РАЗРЕД
I II III IV
Стручни предмети
1. Основе туризма
2. Аграрни туризам
3. Основе угоститељства
4. Припрема јела са жара
5. Основе посластичарства
6. Историја пиварства
7. Прерада дувана
Општеобразовни предмети
1. Други страни језик
2. Изабрани спорт
3. Историја (одабране теме)
4. Филозофија
5. Логика са етиком
6. Неорганска хемија
7. Рачунање у хемији
8. Биологија
9. Ликовна култура
10. Музичка култура
11 Вероватноћа и статистика
12 Физика
13 Географија у пољопривреди

 

Листа изборних технологија у оквиру обавезних стручних предмета
Листа изборних технологија* РАЗРЕД
III IV
Изборне технологије 1, 2 и 3 Технологија безалкохолних пића
Технологија кондиторских производа
Технологија млинарства
Технологија сточне хране
Технологија скроба
Изборне технологије 4,5,6,7,8 Технологија шећера
Технологија уља и биљних масти
Технологија органских киселина
Технологија прераде воћа и поврћа
Технологија пекарства
Индустријска производња готове хране
Технологија млека
Технологија меса
Технологија слада и пива
Технологија вина, винских и воћних дестилата
Технологија пекарског квасца
Технологија етанола и јаких алкохолних пића