Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране

Трајање образовања: четири године

Пољопривредни техничари, заједно са инжињерима обављају техничке послове у агрономији, унапређују практичне резултате  истраживања у пољопривреди, те препознају и решавају проблеме. Пољопривредни техничар планира, води и контролише  производњу на отвореном пољу и у заштићеном простору.

Ученици сe оспособљавају да организују технологију гајења ратарских, повртарских, виноградарских и воћарских култура. Уче да правилно користе и oдржавају машине, уређаје и опрему.

Запослење: пољопривредни техничар се поред пољопривредних газдинстава, комбината и оквира самозапошљавања, може запослити и у пољопривредним апотекама, расадницима и свим предузећима која се баве производњом и продајом пољопривредних производа.

Након завршетка стручног образовања у овиру образовног профила Пољопривредни техничар, ученици даље школовање могу наставити уписом на све смерове Пољопривредног факултета као и на осталим факултетима природних и друштвених наука.