Трајање образовања четири године.

Зашто техничар хортикултуре?

 • веома интересантно за  особе са израженим смислом за естетику
 • стручњак у производњи, гајењу и неговању цвећа, украсног дрвећа и жбуња
 • школовање траје четири године
 • ученици се упознају са производњом и негом хортикултурног, повртарског и лековитог биља

Најважнији послови техничара хортикултуре су:

 • праћење и спровођење мера технолошког процеса у производњи цвећа, семена и садног материјала
 • украшавање унутрашњих простора цветним аранжманима
 • уређивање зелених површина

Где стећи практична знања?

 • у првом разреду практична настава се обавља искључиво у блоку по завршеној настави,
 • у другом, трећем и четвртом разреду практична настава обавља се једном недељно и у блоку на крају
 • практичне наставе се изводи у савременом стакленику (60 м2), пластенику (240 м2) и зеленим површинама у дворишту школе.

Где применити стечена знања?

 • у фирмама које се баве производњом цветних форми, дендролошког и расадничког материјала,
 • на пословима подизања и одржавања зелених површина
 • на пословима израде цветних аранжмана и декорација

Где наставити школовање?

 • пољопривредни факултет (хортикултура, пејзажна архитектура, …)
 • природно математички факултет
 • други (правни, учитељски, филолошки,…)