Представници Савеза фризера Србије у посети Средњој стручној школи

Средња стручна школа у објекту у Руском Крстуру
10. октобар 2016.
Манифестација поводом Светског дана хране
19. октобар 2016.
Средња стручна школа у објекту у Руском Крстуру
10. октобар 2016.
Манифестација поводом Светског дана хране
19. октобар 2016.

Представници Савеза фризера Србије у посети Средњој стручној школи

У посету Средњој стручној школи дана 10. 10. 2016. били су представници Савеза фризера Србије. Уговорена је том приликом сарадња са нашом школом ради побољшања квалитета рада и мотивације ученика за овим занимањем. Представници Савеза фризера Србије су одржали мотивациони тренинг са сва три оделења фризерске струке. Изведена је презентација њихових фризура на такмичарским луткама. Сарадњом са Савезом школа стиче право на учешће ђака на такмичењима фризера која организује Савез. Њихови представници ће долазити у Средњу стручну школу и заједно са наставницима практичне наставе помагати ученицима у тренинзима за такмичења и даљем усавршавању ученика и наставника.

Фото галерија