Prehrambena sekcija

Rukovodilac sekcije: 

profesor Ivanišević Ljiljana

Realizatori sekcije:

profesor rukovodilac i učenici I, II, III, IV godine prehrambene struke obrazovnog profila prehrambeni tehničar

Članovi sekcije ( školska godina 2016 / 2017 ):

Radovanović Milica I-1,2, Sabolčki Kristina I-1,2, Miljanić Ratka II-2, Salag Ivana II-2, Mitrović Isidora II-2, Takač Milica II-2, Trimovski Anđela II-2, Zorić Dragana III-2, Aleksić Jovana III-2, Milojković Aleksandar III-2, Jokić Mirjana IV-2, Senić Ljubica IV-2, Pele Jovana IV-2, Kostić Nina IV-2, Šević Sanja IV-2, Peruničić Željana IV-2, Damjanović Miloš IV-2, Đuričić Veso IV-2, Varga Nina IV-2.

Ciljevi i zadaci sekcije:

 –  razvijanje svesti učenika o značaju pravilne ishrane i kreiranju zdravih životnih navika

–  dobijanje novih saznanja o sastavu hrane, organskoj hrani, genetski modifikovanoj hrani, aditivima, bolestima izazvanim nepravilnom ishranom i drugim aktuelnim temama koje su vezane za isharnu
–  edukacija učenika i zaposlenih u školi o primeni principa pravilne ishrane
–  obeležavanje Svetskog dana hrane (16.10.)
–  humanitarne akcije
–  učešće u manifestacijama škole
–  praćenje novih dostignuća u nauci
–  pripremanje zdrave hrane
–  izrada panoa, figura od hrane…
–  poseta fabrika prehrambene industrije, privatnih proizvođača hrane
–  saradnja sa udruženjima – “Udruženje zdrava hrana” u Kuli
–  saradnja sa osnovnom školom “Vuk Karadžić “ Crvenka
–  saradnja sa vrtićem “ Šećerko “ Crvenka
–  saradnja sa Domom penzionera u Kuli