Prehrambeni tehničar IV stepen

Trajanje obrazovanja četiri godine.

Područje rada: Poljoprivreda, proizvodnja i prerada hrane Oblast: Proizvodnja i prerada hrane Obrazovni profil: Prehrambeni tehničar Trajanje obrazovanja: četiri godine DOBRO DOŠLI U SVET HRANE! Izaberi pravo zanimanje! Budi prehrambeni tehničar!

Opredeli se i postani stručnjak koji će:

 • planirati i organizovati rad u pogonu prehrambene proizvodnje (uljare, vinarije, mlekare, pivare…)
 • raditi na pripremi vode, sirovina i pomoćnih sirovina u prehrambenoj i biotehnološkoj proizvodnji
 • raditi na proizvodnji prehrambenih proizvoda
 • raditi u pogonskim laboratorijama na kontroli kvaliteta čokolade, mleka, džema i marmelade, hleba i pekarskih proizvoda, sladoleda, suhomesnatih proizvoda
 • voditi i popunjavati propisanu dokumentaciju u prehrambenoj i biotehnološkoj proizvodnji
 • efikasno raditi u timu i grupnim situacijama
 • kontinuirano učiti i napredovati u karijeri
 • posedovati svest o značaju proizvodnje zdrave hrane
 • primenjivati sigurnosne i zdravstvene mere u procesu rada
 • primenjivati mere zaštite na radu
 • čuvati zdravlje i okolinu pri prehrambenoj i biotehnološkoj proizvodnji
 • koristiti informatičke tehnologije u radu

Raditi posle završetka škole! Gde?

 • u prehrambenoj industriji ( fabrike konditorskih proizvoda, vode, mlekare, pivare, vinarije, pekare…)
 • u laboratorijama za kontrolu kvaliteta hrane

Nastaviti dalje školovanje! Gde?

 • Tehnološki fakultet
 • Poljoprivredni fakultet
 • Prirodno –matematički fakultet
 • ostali fakulteti i više škole

Čim raspolažemo? Stručni nastavnici, adekvatan prostor (prehrambnei kabinet, laboratorije) i oprema, rad u prepodnevnoj smeni, đačka pekarska radionica… I još nešto veoma bitno! Ovaj obrazovni profil je prošao kroz program reforme srednjeg stručnog obrazovanja, što znači da su planovi i programi inovirani u skladu sa najsavremenijim dostignućima nauke.

 

PREDMETIRAZRED
OBAVEZNI OPŠTEOBRAZOVNI PREDMETIIIIIIIIV
1. Srpski jezik i književnost
2. Strani jezik
3. Fizičko vaspitanje
4. Matematika
5. Računarstvo i informatika
6. Istorija
7. Ekologija i zaštita životne sredine
8. Geografija
9. Sociologija sa pravima građana
OBAVEZNI STRUČNI

PREDMETI

10. Ishrana ljudi
11. Tehnike rada u laboratoriji
12. Fizika
13. Hemija
14. Analitička hemija
15. Osnovi prehrambene tehnologije
16. Tehnologija vode
17. Tehnološke operacije
18. Enzimologija
19. Fizička hemija
20. Mikrobiologija
21. Izborna tehnologija 1
22. Izborna tehnologija 2
23. Izborna tehnologija 3
24. Kvarenje i konzervisanje
25. Izborna tehnologija 4
26. Izborna tehnologija 5
27. Izborna tehnologija 6
28. Izborna tehnologija 7
29. Izborna tehnologija 8
30. Kontrola kvaliteta u prehrambenoj

industriji

31. Preduzetništvo
IZBORNI PREDMETI
1. Građansko vaspitanje / Verska nastava
2. Izborni predmeti prema programu

obrazovnog profila

 

 

 

Lista izbornih predmeta prema programu obrazovnog profila
RbLista izbornih predmetaRAZRED
IIIIIIIV
Stručni predmeti
1.Osnove turizma
2.Agrarni turizam
3.Osnove ugostiteljstva
4.Priprema jela sa žara
5.Osnove poslastičarstva
6.Istorija pivarstva
7.Prerada duvana
Opšteobrazovni predmeti
1.Drugi strani jezik
2.Izabrani sport
3.Istorija (odabrane teme)
4.Filozofija
5.Logika sa etikom
6.Neorganska hemija
7.Računanje u hemiji
8.Biologija
9.Likovna kultura
10.Muzička kultura
11Verovatnoća i statistika
12Fizika
13Geografija u poljoprivredi

 

Lista izbornih tehnologija u okviru obaveznih stručnih predmeta
Lista izbornih tehnologija*RAZRED
IIIIV
Izborne tehnologije 1, 2 i 3Tehnologija bezalkoholnih pića
Tehnologija konditorskih proizvoda
Tehnologija mlinarstva
Tehnologija stočne hrane
Tehnologija skroba
Izborne tehnologije 4,5,6,7,8Tehnologija šećera
Tehnologija ulja i biljnih masti
Tehnologija organskih kiselina
Tehnologija prerade voća i povrća
Tehnologija pekarstva
Industrijska proizvodnja gotove hrane
Tehnologija mleka
Tehnologija mesa
Tehnologija slada i piva
Tehnologija vina, vinskih i voćnih destilata
Tehnologija pekarskog kvasca
Tehnologija etanola i jakih alkoholnih pića