Превенција трговине децим и младима у образовању

Час српског језика и књижевности у позоришту
29. новембар 2016.
Предавање на тему органска производња хране
1. децембар 2016.
Час српског језика и књижевности у позоришту
29. новембар 2016.
Предавање на тему органска производња хране
1. децембар 2016.

Превенција трговине децим и младима у образовању

Наставници Средње стручне школе у Црвенки упознати су са пројектом ПРЕВЕНЦИЈА ТРГОВИНЕ ДЕЦОМ И МЛАДИМА У ОБРАЗОВАЊУ.