Прослава школске славе – Светог Саве 26.01.2017. год.