Сопственим средствима школе реализована Јавна набавка мале вредности у Средњој стручној школи у Црвенки

Традиционална посета Дому за старе и пензионере у Кули и Руском Крстуру
31. октобар 2016.
Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране
3. новембар 2016.
Традиционална посета Дому за старе и пензионере у Кули и Руском Крстуру
31. октобар 2016.
Подручје рада: Пољопривреда, производња и прерада хране
3. новембар 2016.

Сопственим средствима школе реализована Јавна набавка мале вредности у Средњој стручној школи у Црвенки

У Средњој стручној школи  у Црвенки у оквиру Јавне набавке мале вредности, комплетно су адаптирана четири санитарна чвора за ученике и то два у приземљу и два на спрату.

Уговор о извођењу радова закључен је 04.08.2016. године са извођачем радова   СЗТР „Термосервис-Хорњак“ из Врбаса  који је понудио најбоље услове по расписаном тендеру и по одлуци комисије добио посао. Радови су трајали 30 календарских дана и завршени су у року који је прецизиран уговором а санитарни чворови су  пуштени у рад почетком септембра месеца, када је почела и нова школска година.

С обзиром да су стари санитарни чворови били у катастрофалном стању и без топле воде, морали смо све постојеће – старо и дотрајало, заменити новим елементима и материјалом – изјавио је директор школе Недељко Кукић.

Предрачунска вредност радова је износила око 1.700.000,00 динара а средства  су  обезбеђена  из сопствених  прихода  школе остварених из текуће пољопривредне производње  у оквиру подручја рада Пољопривреда, производња и прерада хране.

Уграђена су: ПВЦ врата – 16 комада, ПВЦ прозори са комарницима – 4 комада, нове зидне и подне плочице,  нове санитарије и комплетна наменска галантерија, једноручне славине за топлу и хладну воду, бојлери, нове плафоњере за осветлење као и кречење делова зида и плафона у санитарним чворовима.

Изведеним радовима поред Средње стручне школе као инвеститора, најзадовољнији су  наши ученици који су, својим позитивним коментарима пуним  хвале и  коректном  односу  према потпуно адаптираним санитарним чворовима, показали да знају цене напоре  које  је  руководство школе  уложило да би  њима  обезбедило  боље  услове  за  живот  и  рад  у установи.

Директор Средње стручне школе из Црвенке

Недељко Кукић