Средња стручна школа у објекту у Руском Крстуру 10.10.2016. год.