Башта Средње стручне школе, Црвенка 27.04.2017. год.