Јавна набавка добара – гориво за потребе Средње стручне школе у 2020. години (ОПН: 09100000)

II Фестивалу науке
28. фебруар 2020.
Наша школа је награђена ВЕЛИКОМ ЗЛАТНОМ МЕДАЉОМ
6. март 2020.
II Фестивалу науке
28. фебруар 2020.
Наша школа је награђена ВЕЛИКОМ ЗЛАТНОМ МЕДАЉОМ
6. март 2020.

Јавна набавка добара – гориво за потребе Средње стручне школе у 2020. години (ОПН: 09100000)