Јавна набавка – набавка горива за потребе Средње стручне школе у 2020. години

Прослава школске славе Светог Саве
27. јануар 2020.
Одлука о прекиду образовно васпитног рада
11. фебруар 2020.
Прослава школске славе Светог Саве
27. јануар 2020.
Одлука о прекиду образовно васпитног рада
11. фебруар 2020.

Јавна набавка – набавка горива за потребе Средње стручне школе у 2020. години