08.06.2017. год.

Јавна набавка: набавка добара – горива за потребе Средње стручне школе у 2017. години (назив и ознака из општет речника набавке: 09100000 – гориво)

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

 

23.02.2017. год.

Јавна набавка добара – семе ратарских култура за потребе Средње стручне школе у 2017. години (назив и ознака из општег речника набавке 03111000, семење)

 

06.03.2017. год.

 

09.02.2017. год.

Набавка добара – вештачко ђубриво за узгајање ратарских култура за 2017. годину (назив и ознака из општег речника набавке: 2444000, разна ђубрива)

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

20.02.2017. год.

Одлука о додели уговора

 

26.01.2017. год.
Предмет јавне набавке број 1/2017 су добра у области енергетике

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

07.02.2017. год.

Одлука о додели уговора – електрична енергија за потпуно снабдевање