Континуирана сарадња са Домом за старе и пензионере у Кули 07.10.2016. год.