Мапе ума као иновативно средство за усвајање представа, појмова и законитости приликом усвајања географских садржаја

Учешће Средње стручне школе из Црвенке на 4. Конференцији о младим пољопривредницима
11. мај 2019.
Дан отворених врата
17. мај 2019.
Учешће Средње стручне школе из Црвенке на 4. Конференцији о младим пољопривредницима
11. мај 2019.
Дан отворених врата
17. мај 2019.

Мапе ума као иновативно средство за усвајање представа, појмова и законитости приликом усвајања географских садржаја

Департман за географију, туризам и хотелијерство Природно-математичког факултета Универзитета у Новом Саду је у суботу, 11. маја 2019. године био домаћин акредитованог семинара сталног стручног усавршавања наставника под називом „Мапе ума као иновативно средство за усвајање представа, појмова и законитости приликом усвајања географских садржаја“ (компетенциjа К2, приоритетна област П3, број програма у каралогу 810).

Учесницима семинара је поздравну реч упутила проф. др Анђелија Ивков Џигурски – редовни професор и шеф Катедре за друштвену географију Департмана за географију, туризам и хотелијерство Природно-математичког факултета Универзитета у Новом Саду.

Теме семинара:

  1. Географске представе, појмови и законитости (предавач проф. др Љубица Ивановић Бибић)
  2. Појам, начин и израде Мапа ума у настави географије (предавач проф. др Анђелија Ивков Џигурски)
  3. Примена Мапа ума приликом обраде физичко-географских садржаја (предавач проф. др Љубица Ивановић Бибић)
  4. Примена Мапа ума приликом обраде друштвено-географских садржаја (предавач проф. др Смиљана Ђукичин Вучковић)
  5. Примена Мапа ума приликом обраде регионално-географских садржаја (предавач проф. др Јелена Миланковић Јованов)
  6. Израда Мапа ума уз помоћ рачунара, начин израде и практична примена на индивидуалној теми (предавач проф. др Анђелија Ивков-Џигурски).

Након евалуације, дискусије и завршне речи, сви учесници су на поклон добили монографију:

  1. Ђукичин Вучковић С, (2018): Просторни развој Колубарске области и друштвено-географске промене. Природно-атематички факултет, Департман за географију, туризам и хотелијерство, Нови Сад.

Од укупно 17 полазника, семинару је присуствовало двоје наставника географије са територије општине Кула (Душанка Поповић из Основне школе „Иса Бајић“ и Милан Лалић из Средње стручне школе Црвенка).

Милан Лалић