Матурски практични рад прехрамбених техничара у лабораторији

Јавна набавка: набавка добара – горива за потребе Средње стручне школе у 2017. години
8. јун 2017.
Извештај са такмичења SERBIA HAIR OPEN 11.06.2017. године одржано у Новом Саду
11. јун 2017.
Јавна набавка: набавка добара – горива за потребе Средње стручне школе у 2017. години
8. јун 2017.
Извештај са такмичења SERBIA HAIR OPEN 11.06.2017. године одржано у Новом Саду
11. јун 2017.

Матурски практични рад прехрамбених техничара у лабораторији

Матуранти образовног профила прехрамбени техничар полагали су у оквиру матурског испита матурски практични рад два дана и то 09,06, и 10.06. 2017. године у прехрамбеној лабораторији и доказали да поседују стручне компентенције у оквиру којих су оспособљени да извршавају задатке предвиђене овим звањем.