Јавна набавка: набавка добара – горива за потребе Средње стручне школе у 2017. години

Сарадња Средње стручне школе из Црвенке са вртићима Шећерко и Веверица из Црвенке дана 05.06.2017. године
5. јун 2017.
Матурски практични рад прехрамбених техничара у лабораторији
10. јун 2017.
Сарадња Средње стручне школе из Црвенке са вртићима Шећерко и Веверица из Црвенке дана 05.06.2017. године
5. јун 2017.
Матурски практични рад прехрамбених техничара у лабораторији
10. јун 2017.

Јавна набавка: набавка добара – горива за потребе Средње стручне школе у 2017. години