Новости у области образовних профила

Донација рачунара
6. децембар 2023.
Међународни дан људских права
10. децембар 2023.
Донација рачунара
6. децембар 2023.
Међународни дан људских права
10. децембар 2023.

Новости у области образовних профила

Област производње и прераде хране је свакако подручје људске делатности које је једно од кључних (поред енергетике на пример) за опстанак људи на планети на којој живимо. Прехрамбена биотехнологија већ постоји као студијско подручје на Технолошком факултету Универзитета у Новом Саду, а у нашој школи је у припреми реверификација једног образовног профила у Прехрамбено-биотехнолошки техничар. Сматрамо да је наведени образовни профил веома привлачан за избор даљег школовања основаца, како ради професионалног ангажмана у будућности, по завршеној средњој школи, тако и у циљу наставка школовања на универзитетима. Погледајмо како поред нашег УНС-а, наведену проблематику посматрају и о њој размишљају у суседној нам држави, чланици ЕУ.