Предмет јавне набавке број 1/2017 су добра у области енергетике

Посета Средњој струковној школи „Антун Хорват“из Ђакова
25. јануар 2017.
Прослава школске славе – Светог Саве
26. јануар 2017.
Посета Средњој струковној школи „Антун Хорват“из Ђакова
25. јануар 2017.
Прослава школске славе – Светог Саве
26. јануар 2017.

Предмет јавне набавке број 1/2017 су добра у области енергетике