Јавна набавка добара – електричне енергије за потпуно снабдевање (ОПН: 0931000)

Јавна набавка – набавка новог трактора (ОПН: 16700000 – Трактори)
6. април 2020.
Обавештење о закљученом уговору о јавној набави ИТ са пројектором
6. април 2020.
Јавна набавка – набавка новог трактора (ОПН: 16700000 – Трактори)
6. април 2020.
Обавештење о закљученом уговору о јавној набави ИТ са пројектором
6. април 2020.

Јавна набавка добара – електричне енергије за потпуно снабдевање (ОПН: 0931000)