Јавна набавка – набавка новог трактора (ОПН: 16700000 – Трактори)

Обавештење о измени школског календара
26. март 2020.
Јавна набавка добара – електричне енергије за потпуно снабдевање (ОПН: 0931000)
6. април 2020.
Обавештење о измени школског календара
26. март 2020.
Јавна набавка добара – електричне енергије за потпуно снабдевање (ОПН: 0931000)
6. април 2020.

Јавна набавка – набавка новог трактора (ОПН: 16700000 – Трактори)