Јавна набавка: набавка добара – горива за потребе Средње стручне школе у 2018. години

4.Међународна научна конференција Geobalcanica
16. мај 2018.
Једнодневни излет у Темишвар
29. јун 2018.
4.Међународна научна конференција Geobalcanica
16. мај 2018.
Једнодневни излет у Темишвар
29. јун 2018.

Јавна набавка: набавка добара – горива за потребе Средње стручне школе у 2018. години