Јавна набавка добара – семе ратарских култура за потребе Средње стручне школе у 2017. години

Такмичење фризера WEDDING HAIR DAYS
19. фебруар 2017.
Промоција Високе техничке школе струковних студија из Зрењанина
23. фебруар 2017.
Такмичење фризера WEDDING HAIR DAYS
19. фебруар 2017.
Промоција Високе техничке школе струковних студија из Зрењанина
23. фебруар 2017.

Јавна набавка добара – семе ратарских култура за потребе Средње стручне школе у 2017. години