Промоција Високе техничке школе струковних студија из Зрењанина

Јавна набавка добара – семе ратарских култура за потребе Средње стручне школе у 2017. години
23. фебруар 2017.
Сајам образовања у Врбасу
24. фебруар 2017.
Јавна набавка добара – семе ратарских култура за потребе Средње стручне школе у 2017. години
23. фебруар 2017.
Сајам образовања у Врбасу
24. фебруар 2017.

Промоција Високе техничке школе струковних студија из Зрењанина

Промоција Високе техничке школе струковних студија из Зрењанина одржанана је 23.02.2017. године.

Присуствовали су ученици завршних разреда.