Јавна набавка – Предмет јавне набавке број 1/2018 су добра у области енергетике

У плану нови смер, али и дуално образовање, каже за „Наше Место“ директор ССШ Црвенка Александар Настић
27. јануар 2018.
Годишња Скупштина Српског географског друштва и географски семинар „Туризам и географија“
24. фебруар 2018.
У плану нови смер, али и дуално образовање, каже за „Наше Место“ директор ССШ Црвенка Александар Настић
27. јануар 2018.
Годишња Скупштина Српског географског друштва и географски семинар „Туризам и географија“
24. фебруар 2018.

Јавна набавка – Предмет јавне набавке број 1/2018 су добра у области енергетике