Мало ћемо само да се играмо

Обавештење
2. фебруар 2022.
Обавештење о моделу наставе
18. фебруар 2022.
Обавештење
2. фебруар 2022.
Обавештење о моделу наставе
18. фебруар 2022.

Мало ћемо само да се играмо

Кратак приказ данашњег блок-часа започећемо као и сам час, инсертом из ТВ серије „Монтевидео бог те видео“, https://www.youtube.com/watch?v=2ghVs0KKJPU.

Два часа наставног предмета Практична настава са технологијом рада, ученици I-2 одељења, образовни профил Фризер, провели су у кабинету опремљеном рачунарима. Заједно са својим наставницима бавили су се решавањем задатака које је пред њих постављала геометријска слагалица Луграм, овога пута у матрици 5×5 квадрата.

Реализовали смо једну од идеја која је својевремено на семинару формирана на тему развоја међупредметних компетенција. У конкретном случају реч је о естетичкој компетенцији. Час је обиловао активностима које се тичу и развоја других компетенција (на пример дигиталних компетенција), комуникације и сарадње на релацији ученик-наставник, ученик-ученик и наставник-наставник.

Б.Л.