Обавештење о моделу наставе

Мало ћемо само да се играмо
10. фебруар 2022.
Продаја мушкатли
10. март 2022.
Мало ћемо само да се играмо
10. фебруар 2022.
Продаја мушкатли
10. март 2022.

Обавештење о моделу наставе

Од понедељка, 21. фебруара 2022. године у свим основним и средњим школама у Србији примењиваће се први модел наставе, односно ученици ће наставу похађати непосредно у свим школама.