Новогодишња и Божићна честитка прехрамбене секције
22. децембар 2016.
Посета Средњој струковној школи „Антун Хорват“из Ђакова
25. јануар 2017.
Новогодишња и Божићна честитка прехрамбене секције
22. децембар 2016.
Посета Средњој струковној школи „Антун Хорват“из Ђакова
25. јануар 2017.

Обавештење

Допунска и додатна настава  се организује у периоду од 26.-30. 12.2016. у договору са предметним наставницима. Распоред о додатној и допунској настави истакнут је на огласној табли школе.

Управа школе